La gestió i la governança

L’Agrupació Europea de Cooperació Territorial

Per posar en funcionament i gestionar la Marca de País d’Art i d’Història en un espai transfronterer, els agents del territori han escollit una eina original i encara poc utilitzada : l’Agrupació Europea de Cooperació Territorial (AECT).

L’AECT és una eina de cooperació creada per la Unió Europea per tal de respondre a les dificultats trobades pels Estats membres i, sobretot, les regions i els col.lectius locals en la realització i la gestió d’accions de cooperació territorial, a causa de les diferències entre legislacions i procediments nacionals.

Per superar aquests obstacles, la Unió Europea ha elaborat aquest instrument dotat de personalitat jurídica i de capacitat d’actuació en nom i per compte dels seus membres.

La seva tasca és la de facilitar i promoure la cooperació territorial per tal de reforçar la cohesió econòmica i social.

L’Agrupació pot, per una banda, posar en funcionament programes o projectes de cooperació territorial cofinançats per la Comunitat Europea i, per l’altra banda, realitzar accions de cooperació territorial a iniciativa, únicament,  dels seus membres, amb o sense aportació financera de la Comunitat.

L’Agrupació Europea de Cooperació Territorial sembla, d’aquesta manera, doncs , ser l’eina jurídica adecuada per posar en funcionament la denominació francesa « Vil.les i Països d’Art i d’Història » a e la frontera entre França i Espanya.

Els òrgans de funcionament

Segons el dret francès, l’AECT està sotmesa a les normes del Sindicat Mixte Obert.

L’AECT estarà aleshores formada (com tots els sindicats) per una Assemblea composada pel conjunt dels membres de l’AECT, és a dir, els municipis signataris del Conveni de País d’Art i d’Història.

El President serà escollit per l’Assemblea, en el si del gabinet, amb alternança entre els representants francesos i els catalans. El President i el Vicepresident hauran de ser elegits conjuntament d’una part o de l’altra de la frontera. El President és assistit per una mesa, elegit en el si de l’Assemblea.

La Comissió de Coordinació, formada pels socis institucionals i tècnics, es reunirà almenys una vegada cada dos anys, per tal d’establir la memòria de les accions, estudiar nous projectes i decidir els mitjans necessaris per tal de poder-los realitzar.

El Comitè Científic i Tècnic està format pels membres del dispositiu en xarxa del Centre d’Interpretació de l’Arquitectura i del Patrimoni i els membres científics. El Comitè participa a la posada en funcionaments d’accions coordinades a escala de la xarxa territorial.

La funció del Comitè és la de formular propostes i conduir reflexions, ja que s’han de prendre decisions en què es necessita el consell d’experts tècnics i científics sobre el territori.

Els idiomes de treball de l’AECT són el francès, el castellà i el català.

Els membres

Les Communautés de communes

La Communauté de Communes du Haut Vallespir  (Comunitat de Municipis de l’Alt Vallespir ; FR, Département des Pyrénées-Orientales) que comprèn els 14 municipis de :

La Communauté de Communes du Vallespir  (Comunitat de Municipis del Vallespir ; FR, Département des Pyrénées-Orientales) que comprèn els 10 municipis de :

Els municipis de :

Camprodon (ES, Provincia de Girona)

Llanars (ES, Provincia de Girona)

Molló (ES, Provincia de Girona)

Sant Joan de les Abadesses (ES, Provincia de Girona)

Sant Pau de Segúries (ES, Provincia de Girona)

Setcases (ES, Provincia de Girona)

Vilallonga de Ter (ES, Provincia de Girona)

Altres entitats:

La Mancomunitat de la Vall de Camprodon (ES, Provincia de Girona)

Le Pays Pyrénées-Méditerranée (País Pirineus-Mediterrània ; FR, Département des Pyrénées-Orientales)