La marca a les Valls Catalanes

Amb l'obtenció de la denominació "Vila i País d'Art i d'Història", les Valls Catalanes del Tec i del Ter pretenen ser reconegudes com un ens geogràficament i culturalment coherent, dotat d'una important riquesa patrimonial.

Es tracta també de mostrar la vitalitat d’aquest territori, vitalitat que es manifesta diàriament amb la mobilització de tothom per tal de preservar, conservar i enriquir un medi fràgil.

Aquestes activitats mereixen ésser reconegudes per una marca nacional francesa, que consolida una tasca exemplar, validada en el dia a dia quotidià per tots els qui intervenen en el territori.

Aquest projecte utilitza el potencial cultural i patrimonial del territori com a impuls eficaç per al desenvolupament social i econòmic.

Repren i continua el projecte de desenvolupament del territori coordinant les iniciatives locals i definint el quadre d’intervenció de cadascú, i mobilitza els diferents membres entorn d’un projecte compartit per tots.

Finalment, permet al territori d’incorporar-se a una dinàmica transfronterera present diàriament però poc coordinada, tot provant pràctiques comunes més enllà dels marcs legislatius i reglamentaris vigents en cadascun dels dos països mitjançant la creació del primer País d’Art i d’Història transfronterer gestionat per una estructura jurídica europea.

Definir un projecte col.lectiu, per dirigir-lo i emplaçar en l’Europa de demà, aquest és el repte d’aquest territori.

La marca "Vil.les i Països d'Art i d'Història" és una denominació francesa que atorga el Ministre de Cultura i Comunicació, després de la deliberació del Consell Nacional de les Vil.les i Països d'Art i d'Història. http://www.vpah.culture.fr/

Qualifica territoris, municipis o agrupacions de municipis que, conscients del valor que representa per als seus habitants el coneixement i la valoració de la seva arquitectura i del seu patrimoni, s’uneixen en una proposta activa de coneixement, conservació, mediació i suport a la creació i a la qualitat arquitectònica i d’estil de vida.

Aquesta col.laboració s’inscriu dins d’una perspectiva de desenvolupament cultural, social i econòmic i dóna resposta al següent objectiu : assegurar la transmisió a les futures generacions dels testimonis de la història i de l’estil de vida, mitjançant una proposta de responsabilització col.lectiva.

La intermediació de l’arquitectura i del patrimoni, eines de desenvolupament sostenible, s’integra en la construcció dels projectes urbanístics i arquitectònics d’avui en dia en un sentit de continuitat, implicant intensament tant a la comunitat com a cadascun dels ciutadans que la conformen, en un diàleg cara a cara entre la societat actual i la futura.

El projecte cultural « Vil.les i Països d’Art i d’Història » associa dins de la seva proposta tots els elements - patrimoni natural i paisatgístic, arquitectònic, urbà i mobiliari, patrimoni tècnic i etnològic- que contribueixen a la identitat d’un territori, relacionant-ho amb els ciutadans i implicant-hi els agents que participen en la qualitat arquitectònica i paisatgística de l’estil de vida.

Les Vil.les i Països d'Art i d’Història es dediquen a desenvolupar una política cultural i turística a partir del patrimoni, articulada en els equipaments culturals, que es manifesta remarcadament en :

  • La sensibilització dels habitants i dels professionals envers el seu entorn i la qualitat arquitectònica, urbana i paisatgística,
  • La presentació del patrimoni en tots els seus components i la promoció de la qualitat arquitectònica,
  • La iniciació del públic jove a l’arquitectura, a l’urbanisme, al paisatge i al patrimoni,
  • L’oferta al públic turista de visites de qualitat prestades per personal qualificat.

Les Vil.les i Països d'Art i d’Història es comprometen a :

  • Seleccionar personal qualificat acceptat pel Ministeri de Cultura i Comunicació (dinamitzador d’arquitectura i de patrimoni, i guies conferenciants),
  • Desenvolupar accions de formació per al personal de les entitats del territori, els mediadors turístics i socials, les associacions,
  • Assegurar la comunicació i la promoció de l’arquitectura i del patrimoni per a públics diversificats.

La marca a la regió Occitanie

Les Vil.les i Països d'Art i d’Història constitueixen una xarxa nacional francesa. A la regió Occitanie, la xarxa es un dels mès importants de França.