Preservar el patrimoni

Assessorament en gestions de rehabilitació de patrimoni

Es tracta de posar en relleu la importància de la conservació i de la preservació dels diferents tipus de patrimoni, sobretot el construït, com a aspecte fonamental de la cultura local.

És necessari sensibilitzar als actors del territori (càrrecs electes, habitants) envers aquesta qüestió.

Una de les missions del Servei de dinamització d’arquitectura i de patrimoni és, doncs, la tasca d’assessorament a particulars i a col.lectius sobre rehabilitació de patrimoni. Així, el Servei pot igualment assistir al territori en les sol.licituds de subvenció referents a treballs de rehabilitació.


Partenariat amb la Fondation du patrimoine

Per tal de proporcionar el millor acompanyament possible als projectes de rehabilitació d’edificis no protegits, el País d'Art i d'Història es va disposar a signar un conveni amb la delegació departamental de la Fondation du Patrimoine.

Aquest conveni té per objectiu el d’ajudar a col.lectius i a privats en l’elaboració de dossiers per a presentar a la Fondation.

Presentació de la Fondation du Patrimoine : Pàgina web


Les entitats institucionals de la valorització del patrimoni

La Fundació del Patrimoni, delegació dels Pirineus-Orientals

La Fundació del Patrimoni és un organisme privat independent sense afany de lucre que té per objectiu la defensa i la posada en valor del patrimoni en perill d'extinció, no protegit per l’Estat. A través d'aquesta denominació, es permet als propietaris privats que posseeixen un bé immoble no protegit dins de la denominació de monuments històrics beneficiar-se de deduccions fiscals  per  a les tasques de protecció o de restauració efectuades.

L'Observatori del Paisatge de Catalunya

L'Observatori català del paisatge és un organisme assessor del Govern de Catalunya i de la societat civil en matèria de paisatge. La seva creació respon a la necessitat d'estudiar el paisatge, d'elaborar  propostes i de sensibilitzar a la societat catalana sobre la necessitat de millorar la protecció, la gestió i la planificació del paisatge de Catalunya dins del marc del desenvolupament sostenible.

Un dels principals objectius de l'Observatori és el de desenvolupar el coneixement sobre paisatges i donar suport a l'aplicació a Catalunya de la Convenció Europea del Paisatge.

El Consell d’Arquitectura, Urbanisme i Medi Ambient (CAUE) dels Pirineus-Orientals

Els Consells d’Arquitectura, Urbanisme i Medi Ambient, formats per arquitectes i paisatgistes però també per documentalistes, grafistes i fotògrafs, tenen per objectiu la informació, la sensibilització i l'assessorament, tant a particulars com a diversos responsables d'obres (col.lectius locals i administracions). Les seves actuacions són d'interés general, departamental, intermunicipal i municipal.

Centre Departamental de Restauració d'Obres d’art dels Pirineus-Orientals

El CDROA és un centre pilot de servei públic, creat al 1988, que depèn del Consell General dels Pirineus-Orientals. És l'única estructura d'aquest tipus a França. Les seves tasques s'articulen entorn de tres eixos: el Pla-Objectiu 66, la restauració i el patrimoni marítim.

Establert al 2002, el Pla-Objectiu té per tasca preservar el patrimoni religiós dels Pirineus-Orientals. El citeri seguit pel Pla-Objectiu és eficaç: inventari dels edificis religiosos, avaluació sanitària dels edificis i dels objectes, accions de conservació, prevenció o sanejament. El Centre posa en valor la seva tasca mitjançant exposicions de les obres restaurades, conferències i l'atenció al públic, sobretot per a les Jornades del Patrimoni.

El Sindicat Intermunicipal de Vocació Única (SIVU) del Tec

El SIVU Tec és un Organisme Públic de Cooperació que agrupa els municipis d'aquesta conca fluvial. Té per objectiu desenvolupar un important rol en la gestió de l'aigua a la vall del Tec, representar els municipis de la conca fluvial al Comitè de Rius, realitzar estudis globals i treballs d'urgència i/o d'interés general, en particular en matèria de restauració i d'explotació dels cursos d'aigua, portar la direcció de certes operacions de caràcter experimental i realitzar treballs de planificació paisatgística que permetin una millor integració del Tec en el seu medi ambient i, per últim, aportar assessorament tècnic als promotors de projectes locals i assegurar la coordinació de diverses intervencions a nivell de la vall.

El Consorci Alba-Ter

El Consorci és una entitat supramunicipal que impulsa accions de cohesió, de preservació, de desenvolupament sostenible i de dinamització en el conjunt del territori de la conca hidrogràfica del riu Ter a través de quatre àrees d'actuació: patrimoni natural, patrimoni cultural, promoció econòmica i turisme, comunicació i sensibilització.

La Grand Site Canigó – Sindicat mixte

El Sindicat Mixte té per tasques essencials la protecció del medi natural de muntanya i la posada en valor dels patrimonis cultural i arquitectònic del massís. En aquest àmbit, el Sindicat Mixte és actor del programa Natura 2000. Al centre de l'objecte estatutari del Sindicat Mixte hi ha el treball per a la realització de l'operació grand site, projecte que en l'actualitat ha entrat en la seva darrera fase.  Dins d'aquest impuls, la concretització de polítiques de preservació del medi natural de muntanya i la millora de l'atenció a diferents públics ha de permetre una valorització harmònica i sostenible del massís.


Les associacions d'envergadura departemental

El teixit associatiu és molt important per al territori. De fet, són les associacions les que mantenen el vincle social a les zones rurals i les que dónen suport a nombroses accions patrimonials i culturals.

La gran majoria d'estructures culturals que creen ocupació tenen forma associativa: museus, Oficina Municipal de Cultura, la Xarxa Cultural Terra Catalana, les oficines de turisme, el Servei Municipal de Joventut i Esports. D'altres són voluntàries i col.laboren en les accions de suport als museus, en la restauració, la dinamització i la posada en valor del patrimoni immobiliari i mobiliari, en l'animació cultural i les festivitats i la descoberta del patrimoni i de la història local.

Una part d'aquestes associacions voluntàries pertanyen a xarxes reconegudes a nivell nacionals com són Rempart i la Federació Nacional d'Associacions de Protecció de Monuments i Conjunts Monumentals (FNASSEM).

Associació Arqueològica dels Pirineus-Orientals

Agrupa arqueòlegs, encarregats de la difusió dels resultats i dels mètodes i de la definició d’objectius comuns, però també estudiants i aficionats. Proposa activitats científiques i per al gran públic al llarg de l'any. L’associació ofereix igualment l’accés a una biblioteca especialitzada oberta a tothom.


Les associacions locals de protecció

ELS BANYS :

 • Els amics de Santa Creu

ARLES :

 • Salvaguarda Santa Engràcia
 • Salvaguarda Sant Martí de Cortsaví
 • Salvaguarda de Sant Sever
 • Els Amics de l'Abadia Santa Maria 
 • Els Amics de l’Orgue

EL VOLÓ :

 • Associació per al Patrimoni de la Vall de la Roma (AS.PA.VA.ROM)

CAMPRODON :

 • Associació de veïns Majestat de Beget
 • Associació dels amics de Sant Antoni

CERET :

 • Amics del Museu d’Art Modern
 • Amics de la Casa del Patrimoni F. Clauste
 • Associació de Salvaguarda de l’Ermita de Sant Ferriol
 • Comitè per a la restauració dels orgues

LAMANERA I SERRALLONGA :

 • Associació de salvaguarda del castell i les torres de Cabrenys

MORELLÀS :

 • Salvaguarda de Panissars, Ruinogués

PRATS DE MOLLÓ-LA PRESTA :

 • Salvaguarda del patrimoni
 • Velles Pedres i Arrels

SANT JOAN DE LES ABADESSES :

 • Agrupació d'Amics de la Mare de Déu del Prat

SANT MARçAL :

 • Associació per a la salvaguarda del patrimoni dels Aspres